1. august – tirsdag

A.
Supersets med

Bench Press:
3 Tempo Bench Press x 5 sets @70% of 1RM
*Tempo = 3 second negative and 1 second pressing (contraction) portion

Box Jump:
3 High Box Jumps x 5 sets
*6-8” below max height for 1 rep

B.

12 min AMRAP
25’-50’-75’-100’-125’-150’….
Dumbbell Front Rack Walking Lunge 1×22.5 / 1x15kg
5-10-15-20-25 ….
Calorie Ski Erg/Row/Assaukt bike
Bumperplate burpees / Target Burpees

2. august – onsdag

3 rounds:
8 Toes To Bar
10 Power Cleans 50/35kg

-Time cap: 5 minutes-

3 rounds:
8 Toes To Bar
8 Power Cleans 60/40kg

-Time cap: 10 minutes-

3 rounds:
8 Toes To Bar
6 Power Cleans 70/45

-Time cap: 15 minutes-

3 rounds:
8 Toes To Bar
4 Power Cleans 80/50

-Time cap: 20 minutes-

3. august – torsdag

A.
Supersets med

Deadlift:
3 Dead Stop Deadlifts x 5 sets @70% of 1RM

Strict Deficit Handstand Push-ups
5 Sets:
45-55% reps of Max Unbroken Reps (SHSPU)

A.

Teams of 2
60/48 Calorie Assault bike / Row
-into-
2 rounds:
30 Synchro Push-ups
30 DB Lunges 30/22.5kg
30 Synchro Air Squats
30 DB Lunges 30/22.5kg
15 Synchro Burpees to Plate
30 DB Lunges 30/22.5kg
-into-
60/48 Calorie Assault bike / Row

4. august – fredag

A.

For time:
20 Box Jump Overs
10 Thrusters 50/35
10 Power Snatch 50/35
10 Muscle Ups (Or 25 Chest to Bar)
Run 1000m
10 Muscle Ups (Or 25 Chest to Bar)
10 Power Snatch 50/35
10 Thrusters 50/35
20 Box Jump Overs

5. august – lørdag

I teams af 2
You go, I go 30
10/8 Calorie Assault Bike
7 Burpee Box Get-Overs 75cm
15 kb thrusters
7 Burpee Box Get-Overs 75cm
10/8 Calorie Assault Bike

Man skiftes til at lave en øvelse, så der hele tiden er en, der arbejder.

6. august – søndag

A.

Every 3:00 (7 sets)
50 Double Unders
Max Cal row/assault (stop at 2:00)

B.

4 Rounds
10 Barbell Strict Press @ moderate weight
10 Seated Arnold Press @ moderate weight
10 Ring Y Raise @ maintain quality
15 Weighted Hip Thrust @ heavy weight
15yd Lateral Band Walk (each direction) @ moderate weight band

7. august – mandag

A.

Supersets mned

Bench Press 5×2
Bench Press:
2 Pause Bench Press x 5 sets @75% of 1RM
*2-3 second pause*

Box Jump: Max Height
Box Jump:
3 High Box Jumps x 5 sets
*6-8” below max height for 1 rep

B.

For Time:
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
Burpee Dumbbell Deadlift 2×22.5/2x15kg
*10/8 Calorie Assault bike/row/ski efter hver runde

8. august – tirsdag

A.
“Partner Tommy V”
21 Thrusters (each) 50/35kg
12 Rope Climbs (split)
15 Thrusters (each)
9 Rope Climbs (split)
9 Thrusters (each)
6 Rope Climbs (split)

Timecap: 20 minutter

B.

Advanced:
5 sets
1:00 Dead Hang
1:00 Plank (elbows)

Intermediate:
5 sets
30-45 secs Dead Hang
30-45 secs (elbows)

Beginner:
5 sets
30-sec Dumbbell Farmer Carry Hold
30-sec Knee Plank (elbows)

 

9. august – onsdag

A. Supersets med

Deadlift 5×2
Deadlift:
2 Deficit Deadlifts x 5 sets @75% of 1RM

Strict Handstand Push-ups
Strict Handstand Push-ups
5 Sets:
50-60% reps of Max Unbroken Reps (SHSPU)

B.

16:00 AMRAP
15 Single Arm Dumbbell Shoulder to Overhead (left) 25/17.5kg
15 Single Arm Dumbbell Shoulder to Overhead (right)
60 double unders
15/12 Calorie Ski Erg/assault/row

 

10. august – torsdag

A.
Supersets mned

Weighted Hip Thrust
5 sets: 12 reps

Seated Arnold Press
5 sets: 10 reps

B.

For time:
75 Power Cleans 60/40
*Every 2 minutes complete 12 Toes to Bar *Begin workout with Toes to Bar

Timecap: 16 minutter

11. august – fredag

Bradshaw
10 rounds for time of:
• 3 Handstand push-ups
• 6 Deadlift, 102/70kg
• 12 Pull-ups
• 24 Double-unders

Timecap: 35 min

12. august lørdag

A.
Supersets med

Front Squat x 5 sets @ 80-90% of 1RM

Strict Weighted Chin-ups x 5 sets @70%-80 of 1RM

B.
For Time:
12-9-6-3
Squat Snatch 50/35kg
24-18-12-6
Burpee over Bar

 

13. august – søndag

A.
6 sets: (Every 6:00)
20/16 Calorie Ski/row/assault bike
20 V-ups
20 Pull-ups
40 Double Unders

total til 36 minutter

14. august – mandag

A.
12 min KB skill and strength
2 Turkish Getups
4 Goblet Squats
8 High Swings

Stig I vægt efter hver eller hver anden runde så længe teknikken kan følge med

B.
AsFarAsPossible 10
2-4-6-8-10-12-…
Hang Power Cleans
Burpees Over The Bar”

C.
AsFarAsPossible 10
2-4-6-8-10-12
Ring Dips // HR Pushups
Toes 2 Bar

15. august – tirsdag

A.
Rope climb skill drills

B.
For time
800m løb (2000m row/ski)
50 Burpees
100 Double Unders
8 Rope Climbs
100 Double Unders
50 Burpees
800m løb

Ropeclimbs kan lægges ind når man vil, og må gerne brydes op. 1 rope climb er 4 pullups+4 toes 2 bars

Timecap 36 minutte

16. august – onsdag

A.

Bench Press
5-5-5-5-5

+ 3-6 strict pullups efter hvert sæt.
Kan du lave +6, så tag ekstra vægt med

B.
I teams af 2
You go I go 20 runder
8 Push Press
8 Front Squats
8 Thrusters

Timecap: 20 minutter

Der er præcis 1 minut per runde, sæt vægten efter, at tiden kan holdes.

 

17. august – torsdag

A.
EMOM 10
3 Power Snatch
Byg op til en flot tung ”touch and go” 3’er

“B.
5 x AMRAP 3
10 Power Snatch @75% fra A-delen.
30 Double Unders

+ max reps burpees over the bar

Der køres 5 AMRAPs af 3 minutters varighed. Der er 2 minutters pause imellem hver AMRAP, så man er godt udhvilet. Scoren er antal burpees over the bar

18. august – fredag

A.1 High Hang Power Snatch + 1 Hang Power Snatch + 1 Power Snatch (@65% of 1RM Snatch) x 5 sets
* Complete a set every 1:30 *

B.
3 Overhead Squat x 3 sets (@75% of 1RM Snatch)
90 sec rest mellem sæt”

C.
Death by wallballs & burpees
EMOM 8 wallballs
+
1 burpee (+1 rep hver minut)

5 minut er fx
8 wallballs + 5 burpees
Men er færdig, når man ikke længere kan nå at lave sine burpees

Timecap: 18 min.

19. august – lørdag

A.
Shoulder Press
10-8-6-4-2-2

Målet er at finde en flot tung 2’er”

“B.
The Nines
9 runder
9 pullups eller 9 toes 2 bar
9 power cleans eller 9 front squats 45/30kg

du kan frit vælge imellem pu/t2b samt pc og fs igennem hele workouten

20. august – søndag

A.
1 High Hang Squat Clean + 1 Hang Squat Clean + 1 Squat Clean x 8 sets (@65% of 1RM Clean)
* Complete a set every 1:30 *”

B.
AMRAP 13
3 Deadlifts 110/80kg
5 Handstand pushups
7 Burpees Over the Bar
21 Double Unders

21. august – mandag

A.
Find 1 RM Turkish Getup”

B.
AMRAP 16
4 Turkish Getups 50-60% 1RM
8 C2B Pullups
12 Boxjumps
16 Mountain Climbers

22. august – tirsdag

A.
AMRAP 5
100 Double Unders
+ max reps high swings”

B.
AMRAP 5
500m row
+ max reps db snatch”

C.
AMRAP 5
60 High swings 24/16kg
+ max reps atomic situps”

D.
AMRAP 5
25 Pullups
+ max reps wall walks”

E.
20 burpee boxjumps
+ max reps wallballs 20/14lb

23. august – onsdag

A.1

1 High Hang Power Snatch + 1 Hang Power Snatch + 1 Power Snatch (@70% of 1RM Snatch) x 5 sets
* Complete a set every 1:30 *”

B.
4 Overhead Squat x 3 sets (@75% of 1RM Snatch)
90 sec rest mellem sæt”

 

C.

21-15-9

Hang Power Snatch
Overhead Squats
burpees over the bar

rx: 35/20kg

24. august – torsdag

A.

Back Squat

Waveloading

8-6-4-8-6-4

 

B.

AMRAP 16

2 one armed Manmakers 22.5/15kg

4 Burpee Boxjumps

8 DB Snatch 22,5/15kg

16 toes 2 bars

32 Double Unders

manmaker=
1 pushup
1 row
1 clean
1 thruster

25. august – fredag

A.

Styrke 12 min

8 goodmornings

8 db deadlifts

8 reverse lunges

8 hip raises

 

B.

“Fight Gone Bad – Duo Edition”

Denne udgave af FGB køres i hold af to. Partner 1 arbejder de første 30 sekunder, partner 2 arbejder de sidste 30 sekunder af hvert minut. Det er derfor vigtigt, at de 30 sekunder er en maximal indsats!

 

5 Runder – et minut per øvelse.

Rope Climbs

Burpees

Assault Bike

Power Cleans 50/35kg

Wallballs 20/14lb

 

-Et minuts pause efter en runde-

26. august – lørdag

A.

12 min styrke

4-6 strict pullups

10-20 sec l-sit

6-12 toes 2 rings

5 ring dips // 10-15 sec ring hold i top positon

 

B.

“Death By”

Hang power Clean

Front Squat

Shoulder 2 Overhead

@30/20kg

Timecap: 12 minutter

27. august – søndag

Der skal køres den samme AMRAP 9 tre gange. Der er 2 minutters pause efter hver AMRAP, og du starter, der hvor de stoppede hver gang. Scoren er det samlede antal runder for alle tre AMRAPS.

 

“Three times the charm”

AMRAP 9×3

9 Handstand Pushups

9 Cal Assault Bike

9 Toes 2 Bar

9 Chest 2 Bar Pullups

9 Snatches 40/25kg

9 Overhead Squats 40/25kg

9 Burpees Over The Bar

9 Thrusters 40/25kg

28. august – mandag

A.

Skill drills til dagens barbell complex

 

B.

6 minutter til at finde tungeste mulige complex:

1 Power Clean

1 Front Squat

1 Shoulder 2 Overhead

1 Back Squat

1 Shoulder 2 Overhead

4 minutters pause

 

C.

AMRAP 6

1 Power Clean

1 Front Squat

1 Shoulder 2 Overhead

1 Back Squat

1 Shoulder 2 Overhead

@75% af vægten fra A-delen

4 minutters pause

 

D.

AMRAP 6

1 Cluster

1 Thruster from behind the neck

@50% af vægten fra A-delen

 

I B og C-delene køres bevægelserne separat. Der skal holdes en kort pause imellem hvert eneste løft. Fx skal power clean gøres helt færdigt, før der må front squattes. I D-delen fjernes pauserne og løftene sættes sammen. Power Clean + Front Squat + Shoulders 2 Overhead bliver til en cluster, og back squat + shoulder to overhead bliver en en thruster from behind the neck.

 

29. august – tirsdag

A.
EMOM 12
Power Snatch

Byg op til en tung 2’er

Start ud med let vægt og 4-5 gentagelser i minuttet. Gå op i vægt og ned i reps løbende. De sidste 3-4 minutter skal være med 2’ere

B.
21-15-9
DB Snatch
DB Lunges
DB Burpee dødløft
+
5 wallclimbers efter hver runde

rx: 22.5/15kg

Timecap: 15 minutter

30. august – onsdag

A. Gymnastic Styrke
EMOM 10
15 sekunders max rep pullups – 45 sekunders pause.
Det kan være strict eller kipping. Du bør dog vælge én type pullup og køre hele vejen igennem med den.

B.
AMRAP 7
7 Target Burpees
6 Pullups
5 Airsquats
4 Hand Release Pushups
3 Toes 2 bar

C. AMRAP 7
7 DB Snatch 22,5/15kg
7 V-ups
7 Double Russian KB Swings 2×12/2x8kg

31. august – torsdag

A. Dumbbell Rows på bænk
8 – 6 – 4 – 4 – 4
Byg op til den tungeste mulige 4’er
30 sekunders hollow body hold imellem hvert sæt.

B. As Far As Possible 18
1-2-3-4-5-6-7- …
Manups 20/14lb
Wallballs 20/14lb
Burpees
Pullups
Toes 2 Bar
Cal. Assault BIke / Cal. Row